Įsigijimo sąlygos

Įsigijimo sąlygos

 1. Šios taisyklės galioja nuo 2017-09-01.
 2. Šis dokumentas nustato viešosios įstaigos „Mados akademija“ (veikiančios adresu Vivulskio g. 6/8-29, Vilniuje) platinamų dovanų kuponų (toliau vadinama Kuponas) sąlygas ir taisykles.
 3. VŠĮ „Mados akademija“ (toliau vadinama Platintojas) vykdo Kuponų platinimo programą, kurios metu fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau vadinama Pirkėjas) gali atlikti išankstinį apmokėjimą ir gauti tą apmokėjimą patvirtinantį Kuponą, kuriuo vėliau gali atsiskaityti už kursus įstaigoje „Mados akademija“.
 4. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, sutinka su šiomis Kupono naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Kuponą ir vėliau perleisdamas tą Kuponą kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį Kupono turėtoją) apie šias Kupono platinimo sąlygas ir taisykles.
 5. Kupone nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Kupono pavadinimas, Kupono identifikacijos numeriai (pateikiami skaitmenimis, grafiniais kodais), kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Kupono funkcijas.
 6. Kupone yra nurodoma ir/ar įrašoma ši informacija: Kupono vertė (nominalas), Kupono galiojimo pradžios ir pabaigos datos.
 7. Kupono galiojimo pradžios data sutampa su Kupono pardavimo data.
 8. Kuponą galima įsigyti internetu www.madosakademija.lt.
 9. Dovanų kuponas galioja 12 mėn. nuo įsigijimo datos.
 10. Galite įsigyti 20 Eur, 50 Eur, 100 Eur, 150 Eur ir 200 Eur ir pasirenkamos vertės dovanų kuponą.
 11. Atsiskaityti už dovanų kuponą galite banko pavedimu, pervedant pinigus į Mados akademijos banko sąskaitą.
 12. Perkant dovanų kuponą, pageidaujant pirkėjui, galima išrašyti PVM sąskaitą faktūrą.
 13. Dovanų kuponai į pinigus nekeičiami ir jų grąžinti negalima.
 14. Vienu dovanų kuponu galima atsiskaityti vieną kartą, panaudojant visą jo sumą. Jei pirkinio suma didesnė, galima primokėti savais pinigais, jei mažesnė – grąža neduodama.
 15. Galima dovanų kuponus sumuoti.
 16. Jei Kuponas nepanaudojamas per 1 (vienerius) metus nuo jo pirmojo išdavimo, yra laikoma, kad Kupono turėtojui Kupono paslauga (pagal Kuponų platinimo programą) yra visiškai suteikta, toks Kuponas yra anuliuojamas, o pinigai už laiku nepanaudotą Kuponą negrąžinami.
 17. Nuo Kupono įsigijimo momento Kupono turėtojas yra pats asmeniškai atsakingas už Kupono saugumą. Kupono turėtojas užtikrina, kad Kupono identifikaciniai duomenys (Kupono numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Kupono identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti Kuponą, juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Kupono turėtojo interesams). Kupono turėtojas, sužinojęs, kad jo Kupono identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais Kuponais atsiskaitymui arba atlikti Kupono pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Kupono pardavimo/pateikimo Kupono turėtojui (Pirkėjui), Platintojas už Kupono saugumą nebeatsako.
 18. Jei Kupono turėtojas pažeidė šias taisykles ir/ar dalyvavo Kupono platinimo programoje pažeisdamas LR įstatymus ir/ar užsiėmė veikla, kuri gali būti laikoma sąmoningu kenkimu Platintojui ir kitiems Kuponų turėtojams, Kupono turėtojo Kuponas gali būti anuliuotas ir pinigai negrąžinami, šiam asmeniui gali būti atsisakyta parduoti naujus Kuponus, apie šį asmenį ir jo veiksmus gali būti pranešama teisėsaugos institucijoms.
 19. Šios Kuponų platinimo sąlygos ir taisyklės gali būti keičiamos, apie pakeitimus paskelbus ne vėliau kaip prieš 15 dienų tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios taisyklės.

Susisiekite užpildę kontaktų formą